Dear Kuya Rom,

Kaming dalawa ay nagkakilala sa school at naging girlfriend ko siya. Two years kami sa aming relationship nang nagdesisyon kaming magpakasal. Dumaan kami sa marriage counseling at natuloy ang wedding.

Dahil sa aking trabaho, walang honeymoon. Agad kaming bumukod, nagsama sa isang apartment, at dito namin naranasan ang ligaya. After two months, humingi ako ng bakasyon sa trabaho at natuloy ang honeymoon namin sa Boracay.

Buntis siya ngayon at malapit nang manganak. Sabi ng doktor, walang sex muna hanggang sa isilang ang anak namin. Nalungkot ako at lihim akong nakipagrelasyon sa isang babaeng matagal nang may gusto sa akin. Pero nang sabihin kong may asawa na ako, nilayuan niya ako. Dahil dito, natukso akong gumamit ng mga bayarang babae.

Naikuwento ko sa kaibigan ko ang nangyayari sa akin. Sabi niya, hindi maganda ang aking ginagawa. Ang sabi ko sa kanya, may pangangailangan ako kaya’t nagagawa ko ito, at hindi naman alam ng asawa ko. Tanong niya, hindi ba ako nakokonsensiya?

Kuya, just call me Tim. Hindi ako komportable sa tanong na ito. Nakakabalisa, at hindi ako matahimik. I seem to have lost my conscience. Anong gagawin ko? — Tim

Dear Tim,

Tama ang kaibigan mo, hindi maganda ang ginagawa mo. Sa paggamit mo ng iba’t ibang babae, maaaring magkasakit ka at mahawaan mo ang iyong asawa at anak. Mabuting itigil mo ang kahibangan mo alang-alang sa kabutihan nila.

Pasalamatan mo ang iyong kaibigan sa pagmamalasakit at pagtatanong niya sa iyo upang ikaw ay matauhan at maliwanagan. Maingat siya sa kanyang pagsasalita sapagkat ayaw niyang husgahan ka.

Hindi ka ba nakokonsensiya? Nais kong malaman mo na tatlong klase ang konsensiya: malinis na konsensiya, manhid na konsensiya, at sunog na konsensiya. Dahil humihingi ka ng payo, masasabing manhid ang konsensiya mo at hindi pa sunog ito.

Kailangang lumapit ka sa Diyos, magsisi sa iyong ginagawa, talikuran mo ang kasalanan, at hingin mo sa Kanya na bigyan ka ng lakas upang mapaglabanan mo ang tukso at manatili kang malayo sa kasalanan.

Sa biyaya ng Diyos, gawin mo ang mga sumusunod:

Huwag kang solong nakikipag-usap sa ibang babae, lalo sa babaeng nagkakagusto sa iyo at nagkakagusto ka rin sa kanya.

Mamuhay kang nakatanim sa iyong puso na nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. Wala kang itatago sapagkat wala kang maitatago. Mamuhay kang iniisip na katabi mo ang Diyos at ang iyong asawa.

Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay, maging tapat ka sa iyong pagsisisi, at lilinisin Niya ang iyong konsensiya. Hingin mo sa Kanya na bigyan ka ng pagpipigil sa sarili.

Ilagay mo sa Kanyang kamay ang iyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamahal sa iyo at mararanasan mo ang katahimikan. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom