Kahit sino ang ninanais ay kapayapaan. Ito ay para lang sa mga taong ang hangad ay kabutihan para sa lahat ng samba­yanan. Kabutihan at kasaganaan ng bawat mamamayan ang tanging inaasam ng bawat sektor ng lipunan.

Hindi natin maiaali­s sa ating Sandatahang Lakas na tayo ay ipagtanggol sa mga armadong grupong nais na tayo ay saktan, i-harass at alisin sa ating pagkatao ang ating karapatan.

Mandato nila iyan na tayo ay protektahan laban sa mga masasamang grupong naghahasik ng karahasan.

Ang CPP/NDF/NPA ay walang pakundangang gumagamit ng landmine samantalang ipinagbabawal ito at nakasaad sa kanilang nilagdaan sa International Humanitarian Law.

Pipirma-pirma sila tapos hindi nila tutupdin. Patunay lang ito na hindi sila tapat sa kanilang sinasabing handa nilang ipagkaloob ang kapayapaan.

MANUEL A. MORENO
Singalong, Manila

Ibalik ang ROTC

Dear Editor;

Komporme ako na muling ibalik ang ROTC sa curriculum sa college.  Nang sa ganoon ay matuto naman ang ating mga kabataan sa mga bagay-bagay hinggil sa pagtatanggol sa ating bansa sa oras na may sumakop sa atin.

Napapanahon ito dahil may namumuong sigalot laban sa China at kailangang matuto silang humawak ng armas at matuto ng art of war. Hindi na natin maaasahan ang ating mga seniors ang s­iyang makipaglaban.

Ang ating kabataan na lang ang ating pag-asang humarap sa kalaban.

Kaya dapat ipagloob sa kanila ang natata­nging mga training sa ­actual combat, at values na kanilang matutunan sa pagpasok sa ROTC.

Joselito A.  Mamaril
Pasay City