1 Filipino Cinema, mapagkaisa sana ang industriya

WALEY: Isang statement ang naipadala sa akin mula sa isang kasapi ng grupong kinikilala bilang 1 Filipino Cinema.

Kilala ko ang ibang kasali sa grupo. In fact, ang ibang dumalo ay mga malalapit ko ring kaibigan.

Sa level ng ideya ay may ­pinagkakaisahan tayo bagama’t ­kailangang ayusin ang mga motibong nagtutulak sa mga tao upang gawin ito at kinisin pa ang pamamaraan at stratehiya.

Ang sarap sabihin sa grupong ito na, ­“Hindi tayo magkakalaban. Nag­kakaisa sana tayo.”

May isa ring kilalang kasamahan sa ­industriya ang nakakaintindi sa ipi­naglalaban nila pero ‘yung nagpapadala raw ng imbitasyon ay itinuturing na ESTABLISHMENT dahil sa partisipasyon sa Cinemalaya, Pista Ng Pelikulang Pilipino at iba pang kwestiyonableng aktibidades sa tinatawag na 1 Filipino Cinema.

Heto ang naipakalat na statement nila:

“We are filmmakers from all corners of the industry: producers, directors, writers, actors, creative and technical staff.

“We love Filipino ci­nema and are ­invested in seeing it continue to grow.

“We believe that it is only through ­working ­together that we can ­truly begin to address the problems we face as an industry.

“We are already in the process of drafting a road map towards the ­development of our national cinema, committing ourselves to finding long term solutions to problems like regressive film distribution, unfair business practices, and the neglected rights and welfare of film workers.

“That we are able to make films is no ­longer enough. This much is clear to us now.

“We must fight for them to be seen. We must fight for our practice to become sustainable ­without having to give up our integrity.

“Thus, we call for a re-examination of the Metro Manila Film Festival. The reforms introduced in the 2016 edition of the festival were a step in the right direction.

“We are outraged that the MMFF has reversed from that direction, reappointing leader­ship that had already been removed for various ano­malies and removing ­transparency and accountability in film selection and gene­ral ­administration.

“The MMFF is just the start. It is a manifestation of the bigger issues of fair distribution and the continued sustainability of Filipino movie making.

“And it must be addressed if we are to move forward and make this industry better.

“We are Filipino filmmakers united by our love of cinema. Whe­ther it be a big-budget blockbuster starring the country’s biggest stars, a small personal project with artful ambitions, or anything else in between, these movies are worth fighting for.

“Government will not do it for us. Private enterprise will not do it for us.

“When we can turn to no one to solve our ­problems we will do as we always have: we will do it ourselves.

“Only this time, we will not act separately. This time we will close ranks, pool our strengths, and fight as one.

“We are 1 Filipino Cinema.”

Paano kaya magkakaroon ng 1 Filipino Cine­ma kung sa umpisa pa lang ay may kami-kami at tayo-tayo na kampihan?

Bago makarating sa inaasam na pagkakaisa ay may mga prosesong kailangang pagdaanan na mas inclusive at hindi magma-marginalize at nanghuhusga ng mga tao lalo pa ng mga kahanay, kaibigan at kapanalig.

Hindi ba’t mas mainam kung magkaroon ng mas malawakang diya­logo at pag-uusap kaysa sa patagong pirmahan ng manifesto na may halong paghuhusga at pangmamaliit sa ibang kasama­han sa industriya?

Sana, we really can just move as ONE!

***

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoelferrer.