Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo. Nga­yon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Cristo, kaya’t alam nating malapit na ang wakas.

Bagama’t sila’y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon.

Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya’t maliwanag na silang lahat ay ‘di tunay na atin.