Nang magawa niya ito, siya’y inusig­ ng ­kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastanga­n ang hari.