Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at ‘di nakikita! Amen