1 TIMOTHY 4:1

Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu: sa hu­ling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng diyablo.