Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan; ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.