Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa.