Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang ‘di nakalulugod sa Diyos at ang pangangatwiran ng lisyang karunungan.

Ang mga namamaraling may ganitong karunungan ay nalihis sa pananampalataya.

Sumainyo nawa ang pagpapala ng Diyos.