2 SAMUEL 5:24-25

banal-na-aral

Pagkarinig mo ng yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang mangunguna upang talunin sila. Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang Gezer.