2 SAMUEL 7:8-9

banal-na-aral

Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh: ‘Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng ­bayang ­Israel. Kasama mo ako saanmang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig.’