3 taon ni Duterte nagpaginhawa ng mga pobreng Pinoy

Iniahon sa kahirapan ang anim na mil­yong maralitang Pilipino ng ‘Dutertenomics,’ ang pang-ekonomiyang ba­langkas ng adminitras­yong Duterte, kasama ang pang-impraestrakturang programang ‘Build, Build, Build’ na pinopondohan ng batas na ‘Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).’

Ayon kay Albay Rep. Joey Sarte Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee, “maituturing na pinakamahalagang ba­lita sa unang tatlong taon ng administrasyong Duterte ang pag-ahon mula sa pagdarahop ng napakaraming maralitang Pilipino.”

“Bumaba ang bilang ng mahihirap ng anim na milyon sa 17.6 mil­yon noong 2018 mula sa 23.5 milyon noong 2015,” puna ng kila­lang ekonomista na siya rin ang nagbigay ng bansag na ‘Duterteno­mics’ sa pang-ekonomiyang ‘masterplan’ na ini­hain niya sa Pangulo sa unang taon ng kanyang administrasyon.

Batay sa mga datus ng gobyerno “bumaba ng 6.7% ang bilang ng mahihirap na Pinoy sa 16.6% noong 2018 mula sa 23.3% noong 2015.”