Allan Bergonia

Mahigit 500 pamilya ang mawawalan ng tahanan sa Brgy. Marcoville, Baguio City sa oras na maipatupad na ang plano ng Victory Bus Liner ng pag-demolish sa 80 kabahayan dito.

Sa demand letter noong Marso 18, ang Victory Liner Inc. (VLI), sa pamamagitan ng kanilang legal council na si Edwin Marquez, inabisuhan ang United Marcoville Barangay Residents Association (UMBRA) na lisanin ang lugar sa loob ng 15 araw oras na matanggap ang nasabing sulat.

“Otherwise, we shall be constrained to take the necessary legal action to protect our client’s best interest,” ani Marquez sa isang sulat.

Napag-alaman na ang mga pinalilikas na mga residente ay mga tagapagmana pa ng mga trabahador noong lipas na Benguet Auto Line Bus na naging Philippine National Railways (PNR).

Ang mga nasabing manggagawa ay namalagi sa kanilang mga bahay kahit na ang mga bus ay pinagbawalang mag-operate sa 4,770 sq. meters na
Namalagi ang mga manggagawa sa nasabing lugar na may lawak na 4,770 square meter, kahit pa ipinatigil na ang operasyon ng mga bus limang dekada na ang nakaraan.