Acne treatment using vinegar

acne treatment

Ingredients:

1 tbsp of apple cider vinegar

3 tbsp of honey

5 tsp of sugar

2 tsp of green tea

1 cup warm water

Procedure:

1. I-mix ang lahat ng ingredients sa isang bowl.

2. Ipahid ang mixture sa mukha in circular motion.

3. Ibabad ito ng 30 minuto o isang oras.

4. Banlawan ang mukha gamit ang warm water at punasan.

Nakakatulong ang mixture na ito para mabawasan ang skin inflammation at pumapatay ng bacteria dahil sa green tea at honey.