ACTS 17:24-26

banal-na-aral

Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng ­lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng ­langit at lupa, kaya’t hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya’y nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-­kanyang panahon at hangganan.