Adik-adik

Dear Kuya Rom,

Ako ay teenager pa lang noon, pero adik-adik na. Isang kaklase ko ang nagbuyo sa akin sa drugs at sex. Nalaman ito ng mga magulang ko. Inilayo nila ako sa mga taong nagpahamak sa akin. Sa una’y nagrerebelde ako sa kanila. Pero nakita kong kabutihan ko lang ang gusto nila, kaya’t unti-unti akong nagbago.

Nag-aral ako na maging computer technician. Ito ang trabaho ko sa call center. Natutuwa ang mga magulang ko. Sabi nila puwede na akong mag-asawa.

Kaya lang, may kinakatakutan ako. Iba’t ibang babae ang nakarelasyon ko noon, mga durugista. Nakita kong walang pupuntahang mabuti ang lahat. Pasama nang pasama. Ayaw ko nang bumalik pa.

Pero ganito na lang ba ako? Araw-araw papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, gigising. Gusto kong may katabi, may kausap, may niyayakap. Pero natatakot akong makipagrelasyon.

Dahil sa sama ng karanasan ko sa pakiki­pagrekasyon, umiiwas akong makipag-usap sa mga babae. May mga nakakaalam na dati akong drug addict at sila ang umiiwas sa akin. Walong taon na akong walang karelasyon. Paano ako makakapag-asawa? — Rico

Dear Rico,

Ang tawag sa mga tulad mo ay recovering addict. Sa tingin ko, tapos na ang recovery mo, ganap ka nang nagbago, sapagkat may trabaho ka na nga­yon sa call center kung saan mahigpit ang drug test.

Nalagpasan mo ang droga at ang masamang epek­to nito. Malalagpasan mo rin ang nakaraan, ang mga maling relasyon at masamang epekto nito. Ialay mo ang iyong buhay sa Diyos. Magkaroon ka ng determinasyong gamitin ang iyong katawan para sa kabutihan at hindi sa paggawa ng kasala­nan at kasamaan.

Kung paanong may lakas-loob kang nag-aral at naghanap ng trabaho, lakas-loob na makipagkaibigan ka at pag-aralan mo ang ugali ng isang babae upang mahanap mo ang may katangiang gusto mo. Kaila­ngan lamang na maging maingat ka sa pagpili ng babaeng kakaibiganin at liligawan mo. Narito ang mga bagay na mahalagang hanapin mo sa isang babae:

Una, tiyakin mong katulad mo siyang nananalig at nag-aalay ng buhay sa Diyos, naniniwala sa malinis na pamumuhay na walang droga. Huwag na huwag kang makipagrelasyon sa isang durugista.

Pangalawa, hanapin mo ang may magandang puso. Huwag na huwag kang makipagrelasyon dahil lamang sa magandang mukha at seksing katawan.

Pangatlo, siya ay kagalang-galang sa pamilya, sa komunidad at sa trabaho, hindi mapanira sa kapwa, maru­nong magpigil sa sarili. Siya ay hindi madada, hindi nagmumura, marunong manahimik at maaasahang gagawin lamang ang mga bagay na mabuti sa paningin ng Diyos.

Manalangin ka at diringgin ito ng Diyos at matagpuan mo ang babaeng mamahalin mo at magmamahal sa iyo. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom