Nagawang itago ng isang aktres ang kanyang karamdaman sa napakahabang panahon.

Ngayon ay magsi-singkuwenta anyos na siya pero ang nakakaalam ng kanyang matinding sakit ay ang kanyang immediate fa-mily ,kasambahay at PA.

Malaking pasalamat lang talaga ni aktres dahil sa tuwing inaatake siya ng epilepsy ay hindi nangyari sa gitna ng taping at shooting. Sumusumpong ito kapag nasa bahay na siya o kaya nasa loob ng kotse na walang ibang nakakakita.

Pakiramdam noon ng aktres, posibleng ikamatay niya kung aatake ito sa pagsi-swimming niya o kaya ay nag-iisa lang sa kanyang kuwarto.

Pero milagro na rin sigurong matatawag dahil nang magkaroon siya ng anak ay dumalang na ang pag-atake ng kanyang sakit. Nagpapa-salamat ang aktres dahil napakatagal nang panahon na hindi siya nagi-epilepsy.

Ganunpaman, nakahanda pa rin siya. Palaging may mga naka-standby na alalay. Lagi silang nakamasid sa kanyang pagtulog.

Sino si aktres ? Kapangalan niya ang isang sikat na aktres noong early 80s at kaapelyido naman niya ang estranged husband ng isang sikat na aktres. (Timmy Basil)