Madalas ka bang nagche-check ng mga sintomas ng sakit sa Internet? Sa kaunting pag-ubo, sipon at lagnat, iniisip mo bang mayroon ka nang COVID-19? At sa sobrang pag-iisip na baka mayroon kang malalang sakit, talaga ngang sumasakit ang iyong ulo at tiyan, at minsan ay nasusuka pa?

Ang hypochondria ay isang mental health disorder — kinakabahan kapag nakarinig ng bagong sakit at inihahalintulad ang nararamdaman sa mga simtomas ng sakit na ito. Maaaring hindi na makatulog sa pag-aalala at tunay na maka­ramdam ng pananakit dahil sa naiisip.

Kadalasan, kapag nagpa-checkup sila sa doktor, wala namang makitang problema sa kanilang katawan. Pero ililitanya nila sa kanilang doktor ang kanilang mga nararam­daman at ipagpipilitan na resetahan sila ng gamot.

Ayon kay Dr. John Jimenez, isang psychiatrist ng National Center for Mental Health (extension) sa Camarin, Caloocan City, ang mga hypochondriac ay madalas na may kamag-anak, kaibigan o kakilala na nagkaroon ng ma­tinding karamdaman, at naiisip nilang baka mayroon na rin sila nito. Two-thirds ng mga hypochondriac ay may dati nang psychiatric disorder tulad ng panic disorder, obsessive compulsive disorder o hindi maipaliwanag na kalungkutan o depression.

Binabantayan lagi ng isang hypochondriac ang kanyang sarili, ang mga pagbabago sa kanyang katawan at lahat ng nararamdaman. Maaaring lagi itong nagpapakonsulta sa doktor o umiiwas magpatingin dahil baka sabihing may matindi silang sakit. Madalas ding kapag nakipagkuwentuhan sa kanila, ang topic lang ay tungkol sa kanilang kalusugan. Nakababad din sila online para alamin ang kanilang mga simtomas. Hindi rin sila naniniwalang walang makita sa mga diagnostic test sa kanila. At umiiwas sa mga tao o lugar na maaaring magbigay sa kanila ng karamdaman.

Mahirap lang kapag nalamon na ng takot sa karamdaman ang kanilang buhay — dahil hindi na sila halos makakakilos, laging stressed, at maaaring hindi na rin makakain nang mabuti at makatulog.

Ayon kay Dr. Jimenez, mahalagang mag-aral ng relaxation techniques at i-manage ang stress para mawala ang hypochondria. Iwasan ding mag-research online tungkol sa mga simtomas. Sumali sa mga community o school activities, o mag-develop ng hobby para malibang. Iwasan din ang pag-inom ng alak at paninigarilyo.

Kung kailangan ng professional help, maaaring sumailalim sa Cognitive Behavioral Therapy para mabawasan ang mga pangamba. Ang behavioral stress management at exposure therapy ay maaari ring makatulong. Nagrereseta rin ang mga psychiatrists ng mga gamot kung kinakailangan.

Hindi naman masamang maging mapagbantay sa kalusugan. Huwag lamang pabayaang mamuhay sa takot dahil sa pangamba ng karamdaman.