Kayo ba ay may alagang aso? Narinig n’yo na ba siyang umalulong? Kapag naka­ri­nig tayo ng alulong ng aso ay nakaka­ramdam tayo ng takot sa paniniwalang may mamamatay.

Sinasabi kasi na ang mga mata ng aso ay iba sa pangkaraniwang hayop.

Para silang nagtataglay ng sixth sense o kaya ay third eye na nakakakita ng mga kakaibang nilalang na hindi kayang makita ng ­ating mga mata. Tulad ng mga kaluluwa, espiritu, aswang, engkanto, maligno at maski si Kamatayan.
Kapag daw ang aso ay umalulong nang mahina at nabahag ang buntot ay naka­kita raw ito ng kanyang kinatakutan na maaaring isang aswang o engkanto.

Karaniwang nakikita nating nababahag ang buntot ng aso kung ito ay kinaga­ga­litan ng kanyang amo o kaya ay sinasaktan.

Subalit kung ito ay nag-­iisa at nabahag ang buntot, malamang ay iba ang nakikita.

Kapag naman umalulong ito na nagkakandahaba ang leeg ay nakakakita ito ng kakatwang nilalang na medyo may kalayuan ang distansya.

Umaalulong din sila kapag nakakaramdam ng kakaiba sa paligid tulad ng pagkaluskos, paglamig ng hangin, pagliwanag ng buwan na hindi pangkaraniwan at kung ano-ano pang pagbabago sa kanilang paligid.

Kung narinig mo naman ang alulong nito sa ka­ilaliman ng gabi ay isang kamata­yan ang nakatakdang maganap.

Ito raw ay isang paraan ng pakikipagkomunikasyon kay Kamatayan at pagbibigay ng babala sa ating mga buhay.

Kapag naalimpungatan tayo sa kahimbingan ng ating tulog dahil sa alulong ng aso, ibig sabihin daw ay may kaluluwang humiwalay na sa kanyang katawan at ito ay nakita ng aso.

Maaari din naman na ang pagkarinig mo sa alulong ng aso ay magbigay sa’yo ng kamalasan o kaya ay sa mahal mo sa buhay, alinman sa kamatayan o pagkaka­sakit ang hatid nito.

Kung aso mo ang iyong narinig, mas mabuti kung sasawayin mo ito upang mapigilan pa ang anumang masamang banta ng pag-alulong nito.

Sinasabi ring ang pag-alulong ay isang way of communication ng mga aso. Kapag sila ay umaa­lulong ay ipinapahayag lang nila sa kapwa aso ang kanilang presensya.

Ito rin ay para makakuha sila ng atensyon. Kung minsan ay ito ang kanilang itinutugon sa mga naririnig nilang matitining na tunog gaya ng maiingay na sirena ng sasakyan o kaya ay mala­lakas na instrumento.

Ayon naman sa mga beterinaryo, ang pag-­alulong ng isang aso ay isang senyales ng nararamdaman nito.

Isang karamdaman na maaaring may kinalaman sa kanyang sikmura. Ilan sa mga kilalang breeds ng aso na umaalulong ay ang Alaskan Malamutes, American Eskimo dogs, Beagles, Coonhounds, Huskies, Native American Indian dogs at Tamaskan dogs.

Anuman ang hatid ng pag-alulong ng aso, ­hindi natin ito dapat ika­bahala.

Sa halip ay lagi lamang tayong magdasal at ipagdasal din natin ang ating mga kapamil­ya at kaibigan.

Mas makabubuti rin kung ipapasuri natin sa beterinaryo ang ating ala­gang aso kung mapansin natin na napapadalas ang kanyang pag-alulong dahil maaaring mayroon na siyang dinaramdam na hindi natin dapat ipagsawalang-bahala.

Lalo na kung ang ating alagang aso ay mahal na mahal natin. Kaya naman ibigay natin ang pag-aala­gang nararapat sa kanila.

Huwag natin silang abusuhin sa halip ay protektahan natin sila tulad ng ginagawa nilang pagprotekta sa atin.