Dear Kuya Rom,

Nakilala ko siya dahil nasa real estate ako. Niyaya niya akong mag-usap kami sa loob ng isang restaurant. Pinag-usapan namin ang bagong property na gusto niya, pero hindi niya kaya ang buwanang hulog. Mula dito, naging magkaibigan kami.

Mayaman ang kanyang asawa, pero hindi siya maligaya, kasi puro negosyo ang takbo ng utak ng la­laki. Hindi nagtagal, nakipaghiwalay siya, kahit hindi pumayag ang mister niya.

Noon ako pumasok sa eksena.

Nang magkakilala kami, parehas kaming nagha­hanap ng ligaya. Ang problema, ang panganay niyang anak ay kontra. Hindi niya ako kinakausap. Sinisira niya ang pagiging malapit ko sa kanyang mommy at kanyang bunsong kapatid. May visiting hours ang daddy nila at sabi ng panganay hindi ako dapat makita ng daddy niya.

Hindi namin itinatago ang mga pangyayari. Alam ng mister niya ito. Hindi lang matanggap ito ng pa­nganay na anak.

Itago na lang ako sa ngalang Lino. Maganda ang babae, napapaligaya niya ako at alam kong hindi na ako makakahanap ng tulad niya. Isang taon na kami sa aming relasyon.

Pero hindi ako matahimik. Paano namin kakausapin ang anak niyang panganay para hindi na siya manggulo? — Lino

Dear Lino,

May problema ang mag-asawa na kailangang a­yusin, pero hindi pumapayag ang lalaki na maghiwalay sila. Ang ginagawa ng babae ay naghahanap ng ligaya sa ibang bisig sa pamamagitan mo. Dahil sa paghahanap ng ligaya, pumasok ka sa buhay ng isang pamilya.

Sa paningin ng anak, hindi siya nanggugulo; ikaw ang nagdadala ng gulo sa kanilang pamilya. Posibleng mahal niya ang daddy niya at nais niyang magka­balikan ang kanyang mga magulang. Sa pani­ngin ng bata, walang kasalanan ang daddy niya. Sa kanyang nakikita, ang mommy niya ay kumakaliwa sa daddy niya at ikaw ang dahilan.

Posibleng iniisip niyang kung wala ka, maaaring nagkabalikan na ang kanyang mga magulang. Pero dahil nandiyan ka, gumugulo ang buhay nila. Ito ang dahilan kung bakit kontra siya sa ginagawa ng kanyang mommy at ayaw niya sa iyo.

Dahil naghahanap ka ng ligaya na natutugunan ng asawa ng negosyante, sa palagay mo ay tama ang ginagawa mo. Pero sa paningin ng bata, ito ay hindi tama. Nawa’y maunawaan mong kahit hiwalay ang daddy at mommy niya, sa batas ng tao at sa paningin ng Diyos, mag-asawa pa rin sila.

Ayon sa Biblia, ang kalooban ng Diyos ay magsama ang mag-asawa at hindi maghiwalay. Kaya’t kailangang ayusin ng mag-asawa ang anumang gusot sa kanilang pag-iibigan. Sa biyaya ng Diyos at sa liwa­nag ng Kanyang gabay na nasusulat sa Biblia, magi­ging maayos ang lahat at ang mag-asawa ay kapwa liligaya.

Sa madaling salita, hindi kailangang kausapin ang panganay na anak. Ang kailangang mangyari ay lumayo ka sa imoral na relasyong ito. Ang paglayo mo ay tama; ito ay pagtalikod sa kasalanan. Gawin mo ito at magkakaroon ka ng katahimikan.

Gagantimpalaan ka ng Diyos ng babaeng itinakda Niya para sa iyo. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom