Ang buhay ay hindi patas

Joel Reyes Zobel

Eto `yung tinatawag natin sa Ingles na “making an aggressive first offer”.

Ang paghingi ng 710 na dagdag sa arawang sahod ay hindi normal at napaka-agresibo. Kasi kung masusunod, ang deskripsiyon nga rito ay suntok sa buwan, magiging 1240 plus ang minimum na arawang sahod mula sa dating 530 plus.

Siyempre, tatawad ang tripartite wage board. Mag-aalok ang grupo ng agresibong counter offer o kontra alok na alam naman po natin ay hindi rin maibibigay. Kung pabente-bente lang `yan, mabilis na ibibigay `yan.

Dapat ikunsidera ang datos sa larangan ng negosyo. Ang sinasabi, a little over 90% ang mga negosyo sa Pilipinas ay pinapatakbo ng mga small and medium scale enterprise. Wala pang limang porsiyento ang pinatatakbo ng big business.

Meron tayong 43 million workforce. 2 hanggang 3 milyon lamang ang ineempleyo ng big business. Ang nalalabing 30M pinatatakbo ng SMEs. Ang sinasabi natin, hindi kayang tustusan ng SMEs ang ganitong kalaking sahod. Baka sa halip na makabuti, eh makasama pa dahil maaaring magsara ang mga SMEs.

Ang pinakamainam talaga sa sitwasyon sa Pilipinas ngayon ay dalawa o tatlo sa pamilya ang nagtatrabaho. Hindi talaga kakayaning makabuhay ng pamilya kung iisa lamang ang kakayod.

Hindi po ideal ang tinatanggap na sahod ng mga manggagawa. Pero hindi rin ideal ang mag-anak ka sa bilang na hindi mo kayang buhayin. Ang tamang pagpaplano sa pamilya ang susi sa maayos na pamumuhay.

Ang suweldo ng mga manggagawa sa bansa ay hindi po patas. Pero, tama lamang na tanggapin na natin ang katotohanang ito para makahanap tayo ng lunas. Ang buhay ay hindi talaga patas.