Ang giyera kontra kahirapan ay laban nating lahat

Karlo Nograles

Maraming nagtatanong. Ano daw ba ang natatangi nating interes sa paglaban sa kahirapan? Bakit natin binibigyan ng panahon ang pagsugpo sa kagutuman? Papaano natin isasagawa ang mga adhikaing ito sa loob ng ating panunungkulan bilang kalihim ng gabinete?

Matatag ang ating paniniwala na ang laban kontra kagutuman at paghihirap ay hindi lamang laban ng iilan. Tayo ay tumatayo sa isang panahon kung saan ang pagtugon sa kagutuman at kahirapan ay dapat inaampon ng lahat ng sektor sa ating bansa, hindi lamang ng iilang opisyal sa gobyerno, mayayaman at ng mga napagkatiwalaan ng katungkulan sa pamahalaan.

Halos lahat ng mga nagdaang administra­syon, ito ang pinaglaanan ng pondo, oras, talento, kaalaman at kasanayan. Mula sa sangay ehekutibo ng pamahalaan at sa dalawang kapulungan ng Kongreso, hanggang sa mga lokal na pamahalaan pati na ang mga barangay. Sa gitna ng lahat ng ito, umaaray pa rin tayo sa pananalasa ng gutom at kahirapan.

Ngunit hindi man lubusang nagapi, nakakapagbigay ng ibayong inspirasyon ang paunti-unti at pailan-ilan na­ting panalo sa giyerang ito. Kung meron mang aral mula sa nakaraan, ngayo’y napagtatanto natin na hindi madali ang pakikibakang ito. Para sa ating mga kababayang nagdarahop, hindi natin iiwanan ito. Bagkus, lalo pang pag-iigihan ang mga hakbang, sa pangunguna ng inyong gobyerno.

Bilang giya, narito ang mga inaasahang resul­tang nakapaloob sa AmBisyon Natin 2040: ang paglago ay tatamasain ng mas marami nating kababayan at makikita ito sa mas mababang bahagdan ng kahirapan mula 30% noong 2015 hanggang 20% sa 2022; mabilisang kaunlaran pagdating ng 2022; pagbaba ng unemployment rate mula 5.5% sa 3-5 % sa 2022; pagpapatatag ng mga indibidwal at komunidad; pagtaas ng antas ng tiwala sa pamahalaan at sa mas malaking lipunan; isang mamamayang mas inspirado sa pagbabago; at mas mataas na kita pagdating ng 2022.

Sa pagpasok ng huling tatlong taon ng admi­nistrasyon, ikinagagalak nating umaani tayo ng mga resulta mula sa ating pagpupunyagi. Base sa pinakahuhuling datos mula sa Philippine Statistics Authority at NEDA, bumababa ang bilang ng mahihirap at ang antas ng self-rated hunger o kagutuman.

Nang tayo ay mahirang bilang kalihim ng gabinete, ikinagalak natin ang pagkakataong makapag-ambag sa pagpapa-ahon ng milyun-milyong mahihirap sa lusak ng paghihirap at gutom. Pinag-uugnay sa atin ang mga hakbang, programa at proyekto ng iba’t-ibang ahensya kagaya ng itatatag na Inter-Agency Task Force on Zero Hunger.

Sa tingin natin, ito ang pinakamabisang instrumento at paraan upang matugunan natin ang problema sa gutom. Dahil laganap ang kagutuman sa hanay ng mga nagdarahop, mapapabilis natin ang pagsasakatuparan ng mga programang tutugon dito at tiyakin na sapat ang pagkain sa hapag ng mga Pilipino.

Matutukoy na rin natin ang mga obligasyon ng mga ahensyang may pangunahing papel na gagampanan upang maisagawa ito. At makakapag-ambag tayo ng malaki sa ika nga’y “co­mmon enemy” ng bawat pangasiwaan pagdating ng taong 2030.
Ang giyerang ito ay nangangailangan ng taos-pusong panata, istrate­hiya, suporta at tuluy-tuloy na programa upang ating mapagwagian. Samahan ninyo kami. Mag-ambagan tayo. Atin itong pagtulungan.