Ang masama’y iwasan na

payong-kapatid-box kuya rom

Dear Kuya Rom,

Noong nasa grade school ako, ang papa ko ay gumawa ng masama. Naging kabit niya ang best friend ng mama ko. Ang parents ko ay nag-away at nag-isip na maghiwalay noon.

Tumahimik naman sila, pero nakaapekto sa akin ito. Lagi akong kinakabahan.

Ako ay nasa high school na ngayon, at gabi-gabi, natatakot ako. Pinakikinggan ko kung ang parents ko ay nag-aaway, at nag-iisip ng bagay na maaaring maging dahilan ng paghihiwalay nila.

Para akong aatakahin sa puso kapag umiinit ang usapan nila. Kahit simpleng away na pinuputol agad nila ay nagbibigay sa akin ng takot.

Ngayon, parang may tension sa pagitan nila. Tahimik naman sila, pero sa takot ko, para akong ­nahihilo, at pinagpapawisan ang mga palad ko.

May suspetsa ako sa papa ko. Nakikita kong lagi siyang nasa social media gabi-gabi.

Binabantayan ko siya.

Hindi ko alam kung tama ang kutob ko. Baka nakakaapekto pa rin sa akin ang masamang nangyari sa buhay namin noong bata ako.

Ang gusto ko lang ay makatulog ng mahimbing. Balak kong tanungin si Papa. Okay bang magtanong ako para mawala ang takot at pagdududa ko?

Kung magagalit si Papa sa pagtatanong ko, paano ko sasa­bihin na gusto ko lang na malaman ang totoo para matahimik ako? — Rose

Dear Rose,

Hindi ka nakakatulog nang maayos gabi-gabi. Ang dahilan ay ang nakaraang kaguluhan, hindi ang kasalukuyang katahimikan.

Bumabalik sa isip mo ang nakalipas. Hindi ka makatulog sa kakaisip nito. Kinakatakutan mo ang kasalukuyan at kinabukasan.

Ang hilig sa social media ng papa mo ay hindi sapat na ebidensiya para deretsahang tanungin mo siya kung may kalokohang ginagawa siya.

Ito ay hindi maganda, at walang katiyakang hindi siya maiinsulto, ­hindi siya magagalit, at magsasabi siya ng totoo.

Maaaring mapasama pa ang mama mo kung iisipin niyang ang pagdududa mo sa kanya ay dahil sa mga sinasabi ng mama mo sa iyo. Maaaring maging dahilan pa ito ng pag-aaway, at lalong gugulo ang buhay ninyo.

Ang mabuting gawin mo ay ipagtapat sa papa mo na nakaapekto sa iyo ang pag-aaway ng mag-asawa noong bata ka, at ngayon lagi kang natatakot na maghiwalay sila, lagi kang kinakabahan, nahihilo, hindi ka nakakatulog ng mahimbing, at pinagpapawisan ang mga palad mo.

Rose, ito ay isang pagsubok sa pamilya ninyo. Matagumpay ninyong harapin ang mga pagsubok sa buhay. Narito ang gabay ng Biblia:

“…magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan… maging maunawain… Huwag ninyong gantihan nang masama ang gumagawa sa inyo ng masama… Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos… Ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila’y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay ‘di dapat lumabas. Ang masama’y iwasan na, at ang gawin ay ang tama; at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa.” (1 Pedro 3:8-11)

May God bless you and your family!

Payong kapatid,
Kuya Rom