Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo isang mapagpalang araw sa lahat.

Nitong nagdaang Semana Santa, hindi sinasadyang napadpad ako sa Bundok Tabur o ‘Bantay Tabur’ sa Brgy. Bio, Tagudin, Ilocos Sur.

At tila itinuro ako sa bundok na ito para makita ang lugar at mailahad kung ano ba ang layunin nito sa mga mananampalatayang Kristiyano o sa mga Katoliko.

Matatagpuan ang Bundok Tabur sa paa­nan ng tulay na nagdudugtong sa Ilocos Sur at La Union pagkatawid ng Ilog-Amburayan.

Paglagpas lamang ng tulay ay nasa gawing kanan ito at makikita ang hagdan paakyat ng Bundok Tabur.

Nasa higit 300 bai­tang ang hagdan na aak­yatin bago ka makara­ting sa tuktok kung saan nakatayo ang grotto ng Birheng Maria.

Para sa mga mana­nampalataya, maaari itong maging lugar ng panalangin habang ina­akyat ang bawat baitang ng hagdan ay maaaring usalin ang dasal alay sa Diyos.

Ayon kay Manong Renato Bomadilla, taga­pangasiwa ng Bundok Tabur, maihahalintulad ang lugar sa Mount Tabor sa Israel kung saan nagbagong anyo si He­sukristo sa harap nina Pedro, Juan at James.

At sa kasaysayan ng bundok Tabur, taong 1998 nang magpatayo ng grotto sa tuktok nito ang misyonaryong si Dolores Clemente alinsunod sa isang mensahe sa kanyang panaginip.

“Andun sa Bibliya ang Mount Tabor ay doon nag-ibang anyo si Jesus Christ. May nagpupunta dito sa amin at nagpapatotoo na ang mga hi­ling nila ay naibibigay sa kanila. Basta magtiwala lang sa Diyos at buxal sa loob nila ang kahilingan at pagdarasal,” Ani Manong Renato.

Sinasabi din ni Mang Renato, na may kumuha ng larawan sa ituktok ng bundok Tabur at lumabas sa lara­wan ang imahe ng Birheng Maria.

Sa akin pang pagtatanong ay isiniwalat ni Mang Renato ang planong pagtatayo ng dambuhalang rebulto ni Hesukristo na may taas na 40 talampa­kan sa ituktok ng bundok Tabur.

Maaaring bago sa inyong pagkakaalam ang Bundok Tabur, bagaman sa aking nakita ay maaari itong lugar panalanginan para sa mga mana­nampalataya at nana­nalig sa Poong Lumikha.

Para sa inyong mga suhestyon at katanungan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Tunghayan ang a­king website www.reytsibayan.com. Facebook: Misteryo Pilipinas. Salamat po.