Mahalaga ang tubig­ dahil marami itong gamit. Kapag tayo ay nauuhaw ay una natin itong hinahanap at naiisip.

Kapag tayo ay naiinitan o nanlalagkit, gustong-gustong nating maligo at magtampisaw sa tubig.

Gamit din natin itong panghugas ng iba’t ibang mga kagamitan, gaya ng pinggan, sasakyan, panlaba, panluto at kung ano-ano pa kaya huwag natin itong aksayahin o sayangin.

Para hindi ito masayang:

Gumamit ng basin o palanggana sa paglalaba, paghuhugas ng mga prutas, gulay, at mga gamit sa kusina.

Sa baso ilagay ang tubig tuwing nagsisipil­yo at huwag hayaang tuloy-tuloy ang agos sa gripo.

Iwasan ang pagpa-flush ng toilet bowl kung hindi naman kailangan.

Gumamit ng balde o angkop na lalagyan kung nagka-car wash.

Tiyaking walang mga water leak o tumatagas na tubig sa mga gripo at linya ng tubo.

Kung may problema sa linya, i–report agad at ipakumpuni sa water district office.

Magbayad on-time ng water bill para hindi magka-penalty.

Mga dapat tandaan:

Ang maliit ngunit tuloy-tuloy na patak ng ­tubig ay umaabot sa 67.5 litro bawat araw

Umaabot naman sa 10,000 litro ang nawawalang tubig sa isang araw ng butas na 3.2 mm ang laki habang 900 litrong tubig ang nasasayang sa 0.8 mm na butas sa linya ng tubo

Ang 1.6 mm na butas ay sumasayang naman ng 3,000 litro kada araw.