Ano ang dapat unahin?

payong-kapatid-box kuya rom

Dear Kuya Rom,

Isang taong magkaibigan kami bago na-in love sa isa’t isa. Ngayon, dalawang taon nang girlfriend ko siya. Pero hindi ako matahimik sa kakaisip kung ano ang magiging buhay namin sa hinaharap.

Siya ay maganda, matalino at masipag sa trabaho. Gusto ko siyang mapangasawa, pero ngayon nagdada­lawang-isip ako, kasi masyado siyang babad sa trabaho at nakakalimutan ako. Dati, tatlong beses kaming nagkikita linggu-linggo, pero ngayon isang beses na lang sa isang linggo.

Dati-rati, buwanan ang celebration namin sa a­ming relationship, pero ngayon wala na, kasi pagod siya sa trabaho at kailangan niyang magpahinga at matulog, at papasok kinabukasan. Pumapasok siya kahit holiday. Tapos, kapag nagkikita kami, hindi na kami nag-uusap, kasi inaantok siya. Hinahayaan ko na lang siyang matulog sa tabi ko.

Napapansin ko ring parang wala siyang feelings sa akin, at ginagamit lang niya akong parang libangan niya. Kapag tinatanong ko siya kung ano plano niya sa amin, ang sagot niya ay hindi siya handang pag-usapan ito. Parang mas mahalaga para sa kanya ang trabaho niya at pangalawa lang ako sa buhay niya.

Mali ba ang iniisip kong pangpalipas oras lang niya ako at ang totoong mahal niya ay ang trabaho niya? Susuportahan ko ba siya sa kanyang hangaring tagumpay sa trabaho at kalimutan na lang ang sarili ko? Anong dapat unahin? May pag-asa bang maaayos ang relationship namin o maghanap na lang ako ng iba? — Zandro

Dear Zandro,

Unahin mo ang relasyon mo sa Panginoong Jesus. Manalig ka sa Kanya. Sambahin at purihin mo Siya. Siya ang Panginoon ng iyong buhay kaya sundin mo Siya at magpasakop ka sa Kanya. Lagi kang manala­ngin sa Kanya.

Ipanalangin mo ang girlfriend mo na bigyan siya ng Dios ng liwanag. Hingin mo sa Dios na bigyan ka ng karunungan upang ikaw ay makapagdesisyon at makapamuhay nang tama. Idalangin mong gabayan ka ng Dios upang malaman mo ang Kanyang kalooban tungkol sa relasyon mo sa girlfriend mo.

Hingin mo sa Dios na ipakita sa iyo kung ang girlfriend mo ang babaeng makakasama mo habang buhay o hindi. Huwag kang magmadali at hintayin mo ang ipapakita at gagawin ng Dios para sa kabutihan mo.

Kung loloobin ng Dios na kayong dalawa ay para sa isa’t isa, mabuting ipamuhay ninyo ang family-work balance. Ang trabaho ay biyaya ng Dios, pero hindi dapat ginagawang dios ang trabaho. Isabuhay ninyo ang prinsipyong ito: “Hindi mababayaran ng tagumpay sa trabaho at pera ang wasak na pamilya.”

Magiging maayos ang buhay kung maayos ang mga dapat unahin: Una ang Dios, pangalawa ang asawa, pa­ngatlo ang anak, pang-apat ang trabaho, pang-lima ang sarili, at ilagay sa huli ang ibang bagay.

Pangalawa sa Dios, bigyan ng pansin ang asawa at pamilya bago ang sarili o trabaho. Habang maaga, isa­buhay ninyo ito at pagpapalain kayo. Wika ng Panginoong Jesus, unahin mo ang Dios, at ang lahat ng ito ay mapapasaiyo (Mateo 6:33). God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom