Ano ang Semana Santa sa ating buhay?

Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo, nasa panahon tayo ng Semana Santa o Mahal na Araw kung kaya’t ang mga Katoliko at iba pang sekta na nakasandal sa paniniwalang Kristiyano ay naghahanda na naman sa mga aktibidad.

Pamoso sa mga aktibidad ang pag-aayuno, pagdarasal, meditasyon, penitensiya at ang pinakamatindi ay ang pagpapako sa krus para isabuhay ang naganap noon sa Golgotha, Jerusalem.

Iba’t ibang pamamaraan para manumbalik sa ala-ala ng mga mananampalataya at magpasalamat sa mga pasakit, sakripisyo at pag-aalay ng buhay ni Hesukristo.

Bagaman, ang ibang mananampalataya ay pinaghahandaan ang pagpapalakas ng kani-kanilang mga agimat o anting-anting lalo na ‘pag Biyernes Santo, mas pinaguukulan ng panahon ng maraming Katoliko ang pagdarasal at pag-aayuno.

Kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto kong ilaan ang panahong ito sa pagmumuni-muni sa ating sarili, anong nagawa natin sa kapwa, ating pag-uugali, ating pakikipagkapwa, ating mga iniisip laban sa kapwa, pagpapatawad at higit sa lahat ano ang relasyon natin sa Poong Diyos.

May nagtanong nga sa akin kung tama bang gayahin ang ginawa noon ni Hesukristo lalo nang ipako siya sa krus. Ang sagot ko: wala tayong karapatan na sagkaan ang paniniwala ng ibang tao kung sa palagay niya ay makabubuti sa kanya ang ginagawa n’ya. Maaaring gusto niyang isabuhay ang ginawa ni Hesukristo nang magpapako sa Krus para sa kagalingan niya, ng kanyang mahal sa buhay at may espesyal na dapat paglaanan ng sakripisyo. Respeto lang sa kapwa tao ‘di po ba.

Lagi nating isaisip na wala tayong karapatan na manghusga sa pananampalataya ng kapwa dahil hindi natin alam kung ano ang pangunahing dahilan kaya niya ginagawa ang anumang sakripisyo.

Nawa ay mas lumakas pa ang ating pananampalataya sa Diyos ngayong Semana Santa, baguhin ang ating pananaw sa buhay at pakikipagkapwa.
Para sa inyong suhestyon at katanungan sa Metaphysics, Paranormal at Espiritwal, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com.