Anti-discrimination bill lumarga sa Senado

Isinusulong ni Senador Sonny Angara ang agarang pagpapasa ng Comprehensive Anti-Discrimination bill na naglalayong alisin ang lahat ng uri ng diskriminasyon sa bansa.

Alinsunod sa Senate Bill 948, nais ni Angara na parusahan ang nagsasagawa ng mga discriminatory practice.

Kabilang na rito ang discrimination sa edad, lahi o ethnic origin, religious belief o acti­vity, political inclination o conviction, social class, kasa­rian o sexual orientation, gender identity at expressions, marital o relationship status, disability, HIV status, health status o medical history, pana­nalita, hitsura at iba pang estado.

“Kung patas ang pagtrato natin sa bawat Pi­lipino, katumbas nito ay patas din na oportu­nidad para sa lahat. We must protect every Filipino against all forms of discrimination in order to promote equal protection and equal opportu­nity,” saad ni Angara.

Sa panukala, kasama sa discrimination ang promosyon ng stigma, pagdudulot ng galit o karahasan, pananakit at profiling.

Kasama rin dito ang hindi paggalang sa political, civil at cultural rights; right to education, right to work, right to organize, right to expression; gayundin sa access to goods and services tulad ng medical service, insurance at housing.

“Dapat ay mawakasan na ang lahat ng uri ng diskriminasyon lalo na sa mga paaralan at sa trabaho upang ang lahat ay mabigyan ng pagkaka­taong umunlad at uma­ngat sa buhay. Any form of discrimination threa­tens social instability and economic progress in our country. It is our hope that through this bill, discri­mination will be elimina­ted,” giit ni Angara.

Ang sinumang lalabag ay magmumulta ng ­hindi hihigit sa P500,000 o ­mahaharap sa pagkakulong ng isa hanggang anim na taon. (Dang Samson-Garcia)