Dear Kuya Rom,

Ang best friend kong babae ay may asawa. Dumalo ako sa wedding nila. Isang taon silang kasal. Nagulat na lang ako nang sabihin niya sa akin na may relasyon siya sa ibang lalake ngayon.

Sabi niya, matagal na ito. Natutuwa raw siya, kasi alaga siya nito na parang reyna. Hindi raw niya sinasabi sa akin dahil baka ulanin siya ng mga tanong ko.

Wala raw siyang balak na hiwalayan ang kanyang mister. Hindi ko nakikitang nagsisisi siya. Parang ­hindi siya nakakaramdam ng guilt. Gusto raw niya ito at ­excited siya na makita kung saan papunta ito.

Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makapaniwalang ganito ang naging ugali ng babaeng ito. Siya ba ang dati kong kaibigan? Parang nawala na ang bestfriend ko. Ang nasa harap ko ay isang babaeng taksil.

Wala na siyang ibang kuwento kundi ipagmalaki sa akin ang tungkol sa kalaguyo niya. Bukas na aklat sa akin ang lahat. Ako ay nagi-guilty pagkat hindi ko ­masabi sa aking sarili na wala akong alam.

Makasarili at makasalanan siya. Pero kaibigan ko pa rin siya at ayaw kong masira ang mga ibang ­bagay na mabuti na nakikita ko sa kanya. Puwede siyang ­magbago.

Kuya, just call me Klemen. Paano ko siya ­igagalang ngayong hindi na siya kagalang-galang? Paano pa ako magtitiwala sa kanya ngayon? Bakit ako naiiyak at ­nasasaktan? Ano ang tamang pakikitungo sa taong hindi na mapagkakatiwalaan? — Klemen

Dear Klemen,

Nasasaktan ka sapagkat ang dati mong bestfriend ay naglaho na. Naiiyak ka sapagkat pinagtaksilan niya ang iyong pagtitiwala.

Nagkasala siya sa iyo at kailangang patawarin mo siya. Pairalin mo ang pag-ibig mo sa kanya bilang kaibigan, hindi panghuhusga. Alamin mo kung may pagku­kulang ang kanyang mister. Maaaring ito ang isang ­dahilan kung bakit siya ay may kalaguyo ngayon.

Sabihin mo sa kanya na mali ang kanyang gina­gawa, nasira niya ang iyong pagtitiwala, at dahil dito nag­bago ang pagtingin mo sa kanya, pero kaibigan ka pa rin niya. Sabihin mo sa kanya na hindi ka na komportable sa pakikinig sa kanyang mga kuwento at maaaring hindi na kayo madalas na magkita, pero tiyakin mo sa kanya na hindi mo siya tinatalikuran bilang kaibigan.

Kailangang bigyan mo siya ng mahabang panahon para makita niya ang kanyang pagkakamali. Bigyan mo siya ng pagkakataong magsisi at magbago.

Gayahin mo ang Panginoong Jesus. Sa panahon Niya dito sa lupa, binabato at pinapatay ang mga maka­salanan. Pero dahil Siya ay mahabagin, hindi Niya igina­gawad ang death penalty. Sasabihan lamang Niya ang taong nagkasala, “Humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli.” God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom