Nagkagulatan minsan ang isang babaeng referee at isang buong team habang nasa loob ng dug-out bago maglaro.
Nagbibihis ang mga miyembro ng buong koponan ilang oras bago magsimula ang kanilang laro nang biglang pumasok at bumungad sa kanila ang mestisahin at magandang referee na nakatakda namang mag-inspeksiyon bilang parte sa dapat nitong responsibilidad at polisiya sa torneo.
Dahil hindi inaasahan na isang babae ang papasok ay nagkagulo ang mga manlalaro at agad na nagsipaghanap ng kanila-kanilang maipantatakip sa hubad na katawan pati na rin sa kani-kanilang mga itinatagong “ibon.”
Gayunman, dahil sa ganda at pagiging mestisahin ng pumasok na referee ay hindi naiwasan ng isang manlalaro na matitigan ang malaking “hinaharap” ni referee at tuksuhin ang hindi normal na sukat base sa sukatan na A, B o C.
Habang nakatalikod ay nagkakangitian ang mga manlalaro sa pag-iinspeksiyon ng referee sa loob ng dug-out na mas lalo pang nagpahagikgik sa mga manlalaro dahil sa paglapit sa kanila ng mestisahin at magandang opisyal.
Nagawa pang magbiro ng isang manlalaro habang isinesenyas sa kanyang mga palad kung gaano kalaki ang “pakwan” ni referee sabay bungisngis na kanyang gusto itong pindutin.
Paglabas ng babaeng opisyal ay hindi napigilan ng mga manlalaro na naiwan sa loob ng dug-out ang mapatawa nang sobrang lakas dahil ilan sa kanila ang hindi nakatiis ipakita na muntik magwala at lumipad ang kanilang mga ibon.
Bukod naman pala sa “bumper to bumper” ang sukat ng hinaharap ni referee ay nakalabas at matambok din ang kanyang likuran na katulad sa isang bibe kapag lumalakad.