Laman ng balita ang kinatatakutan at kinapapraningan na coronavirus.

Sa South Korea na lang, napakaraming event na may live audiences ang na-cancel. Isa sa mga ito ay ang concert ng BTS ng

April 11,12, 18 & 19 .

Nag-open-up ang BTS member na si RM sa pamamagitan ng Navel Live. Sinabi niya ‘yung nararamdaman niya sa pagkansela ng concert nila for 4 nights sana sa Korea. Alam niyang napakatagal na hinintay ito ng mga kababayan niya pero kanselado na dahil sa COVID-19

Nalungkot si RM sa pangyayaring ito pero alam daw niya na safety muna ang dapat unahin. Nagkuwento rin siya kung bakit ang “Map of the Soul 7” album nila ay tinuloy nila sa kabila ng pangamba sa coronavirus.

“I’m saying this now as promotional activities have wrapped up, but I felt powerless at times during our activities. Even when I was sweating, it didn’t feel like real sweat. We were announcing our return but there was no one there, only cameras. Of course,we received reactions about our comeback, but we didn’t have any direct interactions with people in person.”

Sabi pa ni RM,“But I kept repeating to myself like a spell, we can’t lose our energy, we have to be happy, we have to smile. So many people are having such a hard time, and we at least get to be on air. I kept saying that and repeating it to myself. If we are like this [without energy], it will make our fans who have been waiting so much for this lose their energy too.”

“It was very hard, and I felt so powerless. There were so many things we had prepared, we prepared for so long, we rehearsed for such a long time. So I felt dejected, really dejected. We were meant to show all these things to you,” may lungkot na pahayag ni RM.

Sabi pa niya, “At times when I was at home these past two weeks, I would feel so much anger building up like I was going crazy. All of the sudden, I’d start yelling and feel so much anger, because I was feeling dejected. I was upset. I was upset, and I felt like there wasn’t much we could do realistically. But I wanted this album to get out in the world. All of the time, practice, and rehearsals we’d put in for this album had to be immortalized here. That way, everything we did wouldn’t have been for nothing. The same goes for your love and support as well.”

Sa huli, positibo namang tinapos ni ni RM ang kanyang Naver Live.Alam daw niya na sa kabila ng situwasyon , may magandang balita sa huli.