Dating manliligaw

Dear Dream Catcher:

Napanaginipan ko ang isang dati kong manliligaw. Kasama raw niya ang a­king anak na maliit pa. Nakita ko rin na hinalikan niya sa noo ang anak ko. Hindi ko na matandaan ang ibang bahagi ng panaginip ko. Bakit ko po kaya napa­naginipan ko ang dati kong manliligaw?

Cecil

Dear Cecil:

Ang iyong pana­ginip ay representas­yon ng isang paghahangad. Posibleng indikasyon ito na sa aktuwal mong buhay, naghahanap ka ng atensyon at posibleng naghahanap ng pagmamahal.

Sinabi mong nakita mo ang dati mong manliligaw na hinahalikan ang iyong anak at ipinapakita nito na iyon ang hinahanap mo sa buhay. Pero ikaw lamang ang nakakaalam ng tunay mong buhay. Kung may asawa ka, maaaring hindi ka kuntento sa takbo ng inyong relasyon kaya sa likod ng iyong isip ay sumasagi ang tanong na ano kaya kung ang dati mong manli­ligaw ang iyong nakatulu­yan. Maaaring nagkaroon ka ng damdamin sa iyong manliligaw at ngayong hindi ka masaya sa nangyari sa iyong buhay, naikukumpara mo sa iyong isip ang senaryo kung siya ang iyong sinagot at naging ama ng iyong anak.

Ang iyong panaginip ay nagkukumpara sa iyong kasalukuyang buhay at sa inaakala mong magiging buhay mo kung iba ang naging ama ng iyong anak.

Kadalasang nagkakaroon ng ganitong panaginip ang isang taong hindi maligaya sa kanyang kasalukuyang love life. Kung ikaw ay hindi maligaya sa iyong buhay may asawa, hindi na nakapagtataka ang iyong pana­ginip. Maaari ring hindi mo naman talaga pinanghihinayangan ang dati mong manliligaw sa halip ay ginamit lamang siya ng iyong subsconscious bilang representasyon sa isang mas katanggap-tanggap na karelasyon kumpara sa kung ano ang meron ka sa buhay mo.

Ang iyong anak naman ay tumutukoy sa kung ano ang nagpapaligaya sa iyong buhay — ang pamilya. Kung hindi ka maligaya sa iyong partner o kung wala kang partner kahit meron kang anak, maaaring ito ang hinahanap mo sa buhay — isang partner na magmamahal sa iyo at sa iyong anak.

Sa kabuuan, ang iyong panaginip ay isang paghahanap ng pagmamahal at kung bakit ka nanaginip nito ay ikaw lamang ang tanging makakapagbibigay ng eksaktong kasagutan.

Dream Catcher

***

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating pa­naginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispi­ritwal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcat­cher@gmail.com.