Huwag din silang magtatangi ng tao; igagawad nila ang katarungan sa lahat, maging dakila o aba. Huwag silang matatakot kaninuman pagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila sa akin at ako ang hahatol.