Ang Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD) ay nakipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Caloocan sa implementasyon ng isang programa para sa Children in Conflict with the Law (CICL).

Ayon sa kopya ng draft memorandum of agreement (MOA), ang programa ay tatawaging Buklod Paglaom Para ay isang CICL sa Caloocan Bahay Pag-asa.

Ang Bahay Pag-asa ay magsisilbing rehabilitation facility at tahanan para sa CICL na may edad na 12 hanggang 15 taong gulang.

Habang ang DSWD naman ang in-charge sa pagpapatupad ng programa kabilang na ang pakikipag­koordinasyon ng mga gawain sa iba pang mga panrehiyong ahensiya at mga non-government agency para sa mga serbisyo para sa CICL.