Maligayang pagbati sa mga miyembro ng ‘Societas Verbi Domini’ (SVD) o Society of the Divine Word sa pagdiriwang ng Pista ng kanilang Pundador, St. Arnold Janssen ­ngayong araw. Ang ‘Verbites’ o Steyler Missionaries ay itinatag ni Janssen, isang paring Aleman taong 1875 sa Netherlands noong panahon ng “Kulturkampf” o religious persecution sa Germany.

Si Arnold Janseen ay ipinanganak noong Nobyembre 5, 1837 sa Goch, Germany. Hinubog siya ng mga paring Agustino sa Gaesdonck at matapos ang kurso sa Teolohiya, naging isang ganap na pari noong Agosto 15, 1861. Pansamantala siyang nagturo ng Physics at Katesismo sa Bocholt ngunit Ang kanyang orihinal na plano at layon ay fo­reign missions.

Dahil ipinasara ng pamahalaan ang lahat ng seminaryo at isinailalim ang mga pari sa kontrol at kapangyarihan ng gobyerno, napilitang lumikas si Padre Janssen upang magtayo ng sariling paaralan sa bayan ng Steyl, Olanda para sa mga misyon sa ibang mga lupaing hindi Kristiyano. Labis Ang kanyang hangaring ipakilala ang Panginoon sa mga pagano.

Nag-aalab na hangad ni Fr. Janssen ang ipaibig ang Panginoon sa apat na sulok ng daigdig, palaganapin ang debosyon sa Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, sa Espiritu Santo at Verbo ng ­Diyos na nakatawang-tao. Bukod sa SVD, itinatag din niya ang ‘Servants of the Holy Spirit’ at ang ‘Holy Spirit Adoration Sisters’ sa gitna ng maraming balakid at hirap.

Maraming pumasok bilang seminarista sa ‘St. Michael the Archangel Mission House’ sa Netherlands mula nang buksan ito ng Pundador noong 1875 para sa paghahanda sa misyon. ‘Di nagtagal pinadala ni Padre Janssen noong 1879 ang kanyang ­unang mga misyonero sa China na sina St. Joseph Freinademetz at John Anzer.

Nagpadala rin si ­Padre Janssen ng mga pari niya sa Argentina, Brazil, Japan, Botswana at PIlipinas. Taong 1909 nang dumating ang SVD sa Benguet, Abra. Sa kasalukuyan, mayroong 500 Pilipino SVD- 150 sa kanila ay nasa mga misyon sa iba’t ibang bansa. Itinuturing ang SVD bilang ‘lagest ­missionary congregation’ ng ­Simbahang Katolika sa ngayon.

Pumanaw ang dakilang Tagapagtatag ng SVD noong Enero 15, 1909 sa edad na 71. Noong Oktubre 19, 1975 prinoklama siyang “Blessed” ni Pope Paul VI at itinanghal na ganap na Santo kasama si Joseph Freinademetz ni St. John Paul II noong 19 Oktubre 1975. Itinilaga ng Simbahan ang Kapistahan ng lubos na ginanagalang na Pundador tuwing Enero 15.

Noong 2013, naitala sa 6,102 ang membership ng SVD kung saan 4,171 ay pari. Isang Indonesian ang Superior General ng grupo sa kasaluku­yan, si Fr. Paulus Budi Kleden. Ang headquarters ng SVD ay matatagpuan sa Via del Verbiti, Roma. Nasa pangangalaga ng grupo ang St. Jude Parish and Catholic School malapit sa Malacañang at may dalawang seminaryo sa bansa, ang Christ the King Mission Seminary, Quezon City at Divine Word Seminary, Tagaytay.