Hininga mo’y parang hanging umiihip Kayang pataasin pati ang tubig; Napapahinto mo ang agos ng batis; Pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais.