Sinabi sa kanila ni Moises, “Huwag ­kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Ibig lang niyang magkaroon kayo ng takot sa kanya pagkat ayaw niya kayong magkasala.”