EZEKIEL 34:25-26

banal-na-aral

Gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila nang mapayapa. Paaalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop upang ang mga tupa ko’y magkaroon ng kapanatagan kahit ang nasa kaparangan o kagubatan.