Dear Kuya Rom,

Pakitago mo ako sa pangalang Zandro. Ako ay nasa grade school noon. Malapit sa bahay namin ang simbahan at naging paborito niya ako. Naaaliw siya kapag nakikita niya ako. Nanggigigil siya sa akin. Ako’y kanyang binubuhat, niyayakap, hinahalikan.

Isang hapon, pinakain niya ako ng halo-halo. Pagkakain, ako’y inantok at nakatulog. Paggising ko, hubo’t hubad ako. Sabi niya, pinatutuyo lang ang baro kong hinugasan dahil nadumihan ng halo-halo. Titig na titig siya sa aking katawan. Dito nagsimula ang relasyon ng isang bata sa isang pari. Nang magkaisip ako, tinanong ko siya kung masama ang ginawa namin. Sabi niya, hindi. Mula noon, hindi na ako nagsimba.

Ako’y nagbinata at nag-asawa. Ikinasal kami ng misis ko sa huwes. Kami ay may isang anak, at ayaw kong mangyari sa aking anak ang nangyari sa akin.

Bakit kahit matagal nang lumipas ang nangyari, pero feeling ko guilty ako, para akong nakokonsensiya hanggang sa ngayon? Ipagtatapat ko ba asawa ko ang nakaraan? Sasabihin ko ba sa aking anak na huwag siyang lalapit sa pari? Paano kung itanong niya ang dahilan, anong isasagot ko? Sabi ng kaibigan ko, isama ko ang aking pamilya sa isang Christian church, tama ba ito? — Zandro

Dear Zandro,

Mukhang biktima ka ng isang paring nagsasamantala sa mga bata (pedophile priest). Inabuso niya ang iyong pagtitiwala, tinukso ka niya sa isang relasyon kung saan maaaring may nangyaring mga sekswal na bagay na kumukonsensiya sa iyo.

Ito ay lihim, at hindi mo kailangang ipagtapat sa iyong asawa, sapagkat posibleng kumalat ito. Patawarin mo ang nagsamantala sa iyo, at ilayo mo sa iskandalo ang iyong pamilya.

Nagsinungaling sa iyo ang pari nang sabihing hindi masama ang ginawa niya sa iyo. Anumang sekswal na relasyon na nangyayari sa labas ng buhay ng mag-asawa ay imoral, masama, at kasalanan sa Diyos. Wika ng Biblia, nais ng Diyos na mamuhay ka sa kabanalan, at lumayo ka sa sekswal na imoralidad (1 Tesolonica 4:3).

Ang isang bunga ng kasalanan ay feeling guilty. Ipagpasalamat mo ito sa Diyos sapagkat ang guilty feelings ay nagtutulak sa iyo sa pagsisisi, sa paghingi ng tawad sa Kanya, at sa pagkakataong malasap ang kapatawarang galing sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya at patatawarin ka Niya.

Ang kapatawaran ng Diyos ay nag-aalis ng kasalanan, pero hindi ito nag-aalis ng guilty feelings, sapagkat mananatili pa rin ito sa iyong alaala. Ang mahalaga, pinatawad ka na. Wika ni David sa Panginoong Diyos, “Tunay na napakabuti Niyo at mapagpatawad, at puno ng pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa Inyo.” (Salmo 86:5)

Kapag may guilty feelings, magtiwala ka sa Diyos. “Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din Niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan.” (Salmo 103:12)

Ilayo mo ang iyong pamilya sa masama. Isama mo sila sa isang Christian church na malapit sa inyo. Unawain ninyo ito: Ang mahalaga ay hindi relihiyon kundi relasyon natin sa Panginoon. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom