Follower

Talas-salitaan by Joselito delos Reyes, Phd

Sa Tagalog, tagasunod. Pwedeng ipagpalagay na susunod sa utos mo, sa bawat ipagagawa mo. Umaasa ang tagasunod na ang ipagagawa mo ay ang pinakamabuting dapat niyang gawin. Pwede rin namang sinusundan ka, parang stalker. Literal. Kahit saan ka pumunta, susunod sa iyo. Nakabuntot.

Hindi man sabihin nang tahasan, may werpa o power o kapangyarihan sa likod ng salitang “follower”. May katapatan o loyalty. Dahil ipinauubaya sa iyo ng tagasunod ang bawat desisyon, ang tatahakin, ang sasabihin.

May pagkakataon pa nga, kikilalanin ka, o malu­luklok sa kapangya­rihan, dahil sa dami ng follower mo. Ito ang prinsipyo ng halalan. Paramihan. Quantity. Huwag nang pag-usapan kung quality o may mataas na kwalipikasyon ang taga­sunod. Hindi na ito maha­laga. Bilang lang ang lahat. Lalo sa panahon ngayon.

Iba naman ang konteksto ng salitang “follower” sa birtwal na mundo lalo na sa social media platforms tulad ng Twitter o Facebook.

Tandaan na hindi na lamang umiiral ang marami sa atin sa realidad – buto’t balat, laman, buhok, o tulad ko, dimples – na kailangang tugunan ang pa­ngangailangan.

Kailangang kumain ng katawan, kailangang damitan, pag-aralin, maghanap ng ikabubuhay. Sa ibang aspekto ng buhay, kailangang manampalataya para maligtas. Ito ang realidad ng ating mortal na buhay.

Pero may iba pa ta­yong paraan ng existence. Na minsan, kaiba sa realidad. May birtwal na pag-iral na tayo. Sa Facebook halimbawa, naipapakita natin ang pinakamaganda nating larawan, mga lugar na napuntahan, masasa­yang pangyayari (o mistulang masasayang pangyayari?) sa buhay.

Nagtatagumpay ang marami – pwedeng sa trabaho, negosyo, karera, o pag-ibig – at kaila­ngan itong ibandila sa ­social media. May gusto kang sabihin kaya kailangan mong gawing status, o video sabay upload. Mababasa o mapapanood ito ng iyong followers.

Paniniwala ko, ang follower sa konteksto ng birtwal na realidad ay hindi mismong tagasunod. Follower bilang tagasubaybay. Sumusubaybay o tumatangkilik sa kung ano ang i-upload mo: opinyon, larawan ng pagkain, pinuntahang lugar, pusang sumasayaw.

Follower kahit pa hindi naman talaga gusto ang ibinabandila mo sa social media.

Pwede mag-react ang follower. Pwedeng mag-like, pusuan, o magkomento. Pwede ka ring i-unfollow, o kung birt­wal na kaibigan mo, i-unfriend, at ang petmalu, i-block. Iyan ang dynamics ng ugnayan natin sa social media.

Hindi lamang bilang ang mga follower na pwedeng ipagyabang. Lalo’t organic ang following o iyong hindi bunsod lamang ng troll o mga pekeng account. Kung may follower, dapat silang ires­peto bilang indibidwal na may kakayahan ding magsuri at magnilay.

May ilang libong follower din ako. Hindi major blogger (anuman ang ibig sabihin nito). Pero hindi ko magagawang masabi na tagasunod ko sila, kayo, sa bawat sasabihin ko, sa bawat ipagagawa. Tagasubaybay ko kayo, tagatangkilik. May pananagutan akong ma­ging marangal at matalino para sa inyo. Birtwal man o hindi. Hindi kayo numero lang. Tao. May kakayahang mag-isip, magnilay, magsuri lalo’t palagay ninyo, mali ako.