ANONG GANAP?

Ang makasaysayang Fort Santiago sa Intramuros, Manila ay siyang sentro ng photography sa bansa kung saan nagtutungo ang mga mahihilig sa photography.

Dito, ang Fede­ration of Philippine Photographers Foundation (FPPF) ay nag-aalok ng basic photo course sa mga gustong matuto ng photography at special courses naman sa professional photographers. Sa comprehensive digital photography ang mga baguhan ay matututo ng paggamit ng camera sa loob lamang ng limang araw o 40 oras. Sa special courses naman para sa mga professional photographer ay mapapalawak nila ang kanilang kaalaman sa photography kung kaya’t sila’y nagiging bihasa at maituturing na propesyonal.

May mga baguhan na gustong matuto ng photography para gawing libangan, mayroon naman ang hangarin ay maging propes­yonal upang magkaroon ng mapagkikitaan. Marami sa mga nakapagtapos ng basic photo course ay lumalahok sa mga photo contest at nakapagtamo ng panalo at karangalan.
Sa basic photo course ay mga estudyante pa lamang at ilan na sa iba’t ibang larangan tulad ng doctor, nurse, advertiser, inhenyero, CPA, negosyante, titser, abogado, may ilang showbiz personalities, at may ibang militar.

Sa basic course, may seminar na ginaganap ng weekends at mayroon namang weekdays.

Ang susunod na 5-Sabadong Basic Photo Course ay magsisimula sa Sept. 21 samantalang sa special courses tulad ng Photoshop for Photographers sa Aug. 3, Lightroom at Videography sa Aug. 18, Lighting Essentials Sept.

1, at Wedding Workshop sa Sept. 7-8.

Para sa ibang detalye, tumawag sa FPPF c/o Kim Salvador/Mae Murphy, 2nd Floor, Femii Bldg., A. Soriano St., Intramuros, Manila, tel. 5247576/5240371 o bisitahin ang www.photoworldmanila.com.