Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo.