Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurus­a ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari! Makatarungan ang Hukom ng buong daigdig.