GENESIS:26-24

Nang gabing yaon, nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi:
“Ako ang Diyos ng inyong magulang,
Huwag kang matatakot, kita’y sasamahan;
Pagpapalain ka, at ang iyong angka’y
Pararamihin ko; ito’y alang-alang
Sa aking alipi’t lingkod na Abraham.”