Napasama ang bagsak ni French gymnast Samir Ait Said nang bumitaw sa vault, malakas na lumagutok ang kanyang paa.

Maya-maya, sapu-­sapo na ni Said ang kaliwang binti, nabali na parang kahoy. Tapos na ang kanyang Olympics sa Rio de Janeiro.

Liliparan sana ni Said ang vault para kumpletuhin ang dalawang backflips sa men’s quali­fying noong Sabado, pero hindi na niya natapos. Hawak ng kaliwang kamay ang nabaling paa sa ibaba ng tuhod, sapu-sapo naman ng kanan ang kanyang ulo habang nami­milipit sa sakit.

Sumailalim si Said sa surgery, hindi pa man nakakalabas ng ospital ay nagbabalak nang buma­lik sa kumpetisyon. ­Target niya ang Tokyo 2020 Olympics.

Nag-post pa si Said ng video (sa French) sa Facebook at ipinarating ang suporta sa kanyang teammates. Dito rin niya iginiit ang planong bumalik.

“Believe me, the ­Tokyo 2020 adventure is still alive. As soon as I’m recovered, believe me, we’ll go back to training and we’ll go after those Olympics.”