Lumipas ang dalawang linggo na hindi ako nakapagbahagi ng artikulo sa aking column. Ito ay sa kadahilanan na ako ay nag-aral ng Executive Education for Emer­ging Leaders sa Harvard Kennedy School. Kaya naman, sa puntong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang aking mga natutunan sa aking pag-aaral doon.

Ang Executive Education ng Harvard ay isang prog­rama na nag­lalayong mapaunlad ang kaka­yanan ng mga go­vernment official, public leader at iba pang mga propesyonal na nagtatrabaho sa mga publiko at pribadong ins­titusyon. Layunin din ng progra­mang ito na palawakin ang network ng mga leader sa buong mundo at maibahagi ang mga karanasan at kalagayan ng bawat bansa na kalahok dito.

Umabot ng may mahigit 60 estudyante ang aming klase. Ang mga dumalo ay nagmula sa mga bansa ng Portugal, Spain, Japan, South Korea, Saudi Arabia, Ukraine at iba pa na umabot sa mahigit 20 bansa. Kasama ko sa pag-aaral na nagmula sa Pilipinas sina San Juan City Vice Mayor Jannela Estrada at San Juan, La Union Councilor Migs Magsaysay.

Sa loob ng isang linggo, tampok sa aming mga inaral ang Decision Science, Ethics and Leadership, Multilateral Negotiations, Future of Governance at Post-Bureaucratic State na tinalakay ng mga kilala at batikang professors ng prestihiyosong John F. Kennedy School of Public Leadership.

Naniniwala ako na sa kasalukuyang sitwasyon at henerasyon lahat ng bagay ay nagbabago o nag-e-evolve. Tulad ng mga ginagamit nating mga gadget, kung noon ay malalaking cellphones lang ang gamit natin, ngayon smartphones na ang ginagamit natin. Maging ang paggamit ng internet ay esensyal na sa ating pang-araw-araw na gawain.

Kaya naman, maging sa paglilingkod-bayan o paggogobyerno nagbabago. Habang tumatagal tayo sa panunungkulan, mas dumarami ang mga bagay na ating natu­tunan at mas maraming suliranin ta­yong natutuklasan na kailangan nating solusyunan.

Ang aking pag-aaral sa Harvard ay nagbigay ng daan sa akin para mas lubos kong maunawaan ang kahinaan at kalakasan ko bilang public servant. Masaya akong naibahagi sa ibang bansa ang kalagayan ng lalawigan ng Cavite at maging ang kalagayan ng ating bansa. Marami pang maaaring gawin para sa tuluyang panlipunang pagbabagong ating minimithi at ang lahat ng ito ay dapat magsimula sa ating mga sarili.

Kung ang mga gadgets nga mabilis magbago o mag-evolve, ang tao pa kaya? Masaya ako at ikinararangal kasama ang kapwa kong mga lingkod-bayan na kami ay nakapagtapos sa unang bahagi ng kursong ito. Kinakailangan pa naming makapagtapos ng dalawa pang public leadership programs para makakuha ng Certificate of Public Leadership.

Kaya naman, ako ay mas magpupursige na gagampanan ko ang aking sinumpaang tungkulin na paglingkuran ang ating mga kababayan at naniniwala ako na magagawa ko ito dahil alam kong katuwang ko ang taumbayan para maisakatuparan ito at sa NAGKAKAISANG CAVITE, WALANG IMPOSIBLE!