Hagdan ng bahay istorbo sa daan

Atty. Claire,

Kailangan po bang kumuha ng building permit sa ginawang bahay? Nasa squatters area po ito at umabot na ng tatlong palapag ang bahay.

Wala pong permit ito at ang hagdanan nila ay sagabal sa daanan. May karapatan po ba akong patigilin sila at ireklamo?

Pumunta na ako sa city engineer at ang payo sa akin ay kumuha lang ang may-ari ng barangay permit dahil hindi sila puwedeng mag-isyu nito dahil sa gobyerno po ang lupa.

Subalit sige pa rin ang pagpapatayo ng bahay nila kahit sagabal na sa daanan.

Maraming salamat po.
Lenny

Ms. Lenny,

Ang mga istraktura na ginagawa ng walang building permit ay hindi dapat pinapayagang itayo at ipagawa.

Lahat po ng nasa squatters area na nagtayo ng istraktura ng walang pahintulot mula sa Office of the Building Official ng isang munisipyo o lungsod ay dapat na pinapatanggal.

Nakapagtataka lamang po na kahit nagsumbong na kayo tungkol sa iligal na pagpapagawa ng istraktura ay hindi kayo pinansin at hindi man lamang pinahinto ang pagpapagawa ng bahay.

Dahil ang sabi ninyo kasama kayo sa squatters area malamang na pati kayo ay lumabag sa National Building Code.

Totoo po na hindi kayo mabibigyan ng building permit sa lupa ng gobyerno.
Kaila­ngan ninyo kasing magsumite ng katiba­yan ng inyong ligal na interest sa lupa tulad ng titulo o tax declaration o kahit na deed of sale o contract of lease.

Kung hindi naman kayo kinikilala ng gobyerno na may karapatan sa lupa tulad halimbawa kung kayo ay awardee ng NHA ay hindi kayo mabibigyan ng building permit at lahat ng itatayo ninyo sa lupa ay masasabing iligal.

Ang maaari lamang ninyong ireklamo laban sa kanila ay ang pagiging istorbo sa right of way. Ang kinilalang at nakagawian na right of way ay hindi maaaring hadlangan o lagyan ng harang.
***
Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8410-7624 o 8922-0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.