Sa Ebanghelyo nga­yong ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kayo’y asin sa sanlibutan, kayo’y ilaw ng mundo” (Mt. 5.13,4). Sa pamamagitan ng paglala­rawang ito inilahad ng Panginoon ang katuturan ng ating misyon at pagiging mga ‘saksi’ sa daigdig.

Layon ni Kristo na ipaliwanag sa mga ala­gad ang tunay na kahulugan ng buhay at landas tungo sa Kanya. Tinawag nga niya ta­yong ‘liwanag ng mundo’ bilang paanyaya sa pagiging mga instrumento ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan.

Paanyaya ng simbahan sa lahat ng mana­nampalataya ngayong araw, “Let us open our hearts and coope­rate with the Lord so that his light will shine through us and will be true witnesses to his merciful love. With the light of Jesus burnin­g in our hearts, we can truly be light for other­s.”

Sa kanyang pagninilay sa Mabuting Balita, binigyang-diin ni Pope Benedict XVI ang benepisyo at epekto ng pagiging asin at ilaw ng mundo. “As disciples of the Lord we are called to give new ‘taste’ to the world and to keep it from corruption,” aniya.

Dagdag pa ng Pope Emeritus, “United to him, in the darkness of indifference and selfishness, Christians can diffuse the light of God’s love, true wisdom that gives meanin­g to human life and action.” Paanyaya ni Hesus na ipakita natin sa mga tao ang tunay na kahulugan ng buhay at landas tungo sa Kanya, saad ni Benedict.

Ayon sa Katesismo, dapat pagsumikapan nating mga Kristiyano na maging “malasa” o makahulugan ang buhay upang makatulong sa mga kapatid natin na magkaroon ng tunay na kabuluhan ang kanilang pag-iral sa mundong ibabaw — sapagkat ang buhay na walang pananampalataya ay tulad ng pagkaing walang asin!

Gayun din, saad ng Simbahan, ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat maging ilaw sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Maihaham­bing daw natin ang sarili sa buwan: “The moon, we know, does not shine on its own, but we are called to shine brightly with the light of Christ, thereby lighting up the darkness of the world and helping those around us to find their way.”

Sa huli binibigyang-diin ngayong araw ang pagpapahalaga sa Salita ng Diyos upang manatili ang liwanag ni Kristo sa atin. Ang salita sa ating kalooban ang magsisilbing liwanag na pananglaw: “When we keep God’s word in our hearts, we are able to give la­vishly, gene­rously, to those around us be we have in his word an inexhaustible source. We give not what we have but what we have received from Christ.”

Babala ng Simbahan sa lahat, oras na mawala sa atin ang Espiritu ng Diyos, masasadlak tayo sa kadiliman — magiging asing walang lasa at ilawang walang ningas! Gayunpaman, ang Diyos ang ating magiging ilaw at liliwanagan natin ang iba alinsunod sa ating malasakit. Siniguro ng Iglesya na ang Krus ni Kristo ang magsisilbing ‘nag-aalab na sulo’ natin kaya’t ‘di dapat iwala sa paningin.