Handog ng Program NEHEMIA pinaiksing mga proseso sa gobyerno

Malaking karangalan ang maging kabahagi sa pagsasaayos ng mga sistema sa pamahalaan para sa mas malaking kapakinabangan ng mamamayan.

Kahapon inilunsad na ang ‘National Effort on the Harmonization of Efficient Measures of Interrelated Agencies’ o Program NEHEMIA sa Premier Guest House ng Malacañang.

Sa ilalim ng Program NEHEMIA, maasahan ang pagpapaiksi at pagpapadali ng mga prose­so ng gobyerno at layon nito na bawasan ang red tape ng hanggang 52% sa loob ng 52 linggo.

Ang flagship program na ito ng Anti-Red Tape Authority sa pakikipagtulungan ng pitong iba pang Lead Builder ng national government agencies ay naglalayong mapaiksi at ayusing maigi ang mga proseso sa pagitan ng mga ahensya na direktang nakatuon sa limang natukoy na pangunahing sektor na may kaugnayan sa ekonomiya at halaga sa lipunan – ang Common Towers and Interconnectivity sector, ang sektor ng pabahay, ang Food and Pharma sector, Logistics sector at ang Energy sector.

Makatutulong ang programang ito upang mababawasan ang oras, gastusin, rekisitos at pamamaraan para sa limang pangunahing sektor pagkatapos ng taong 2020. Kapag nakita na­ting matagumpay ang reporma sa limang sektor na nabanggit ay tiyak na lilikha ito ng maayos na sistema upang palawakin ang socio economic agenda ng Pangulo at maisama sa mga karagdagang reporma.

Gaya ng gustong mangyari ng Pangulo, gusto natin ay tunay na makapag­lingkod sa ating mga mamamayan sa paraan na may halaga sa kanila, at sa prosesong maghahatid ng pakinabang sa pinakamabilis na panahon. Seryoso ang Pangulo sa usaping ito kaya hindi mabagal, hindi matagal, walang aberya, walang pila sa sistema ng paghahatid ng serbisyo publiko.

Magugunita na inatasan ng Pangulo ang lahat ng mga kalihim ng kagawaran at mga pinuno ng mga ahensya na bawasan ang mga requirements at ang oras ng pagproseso sa lahat ng mga aplikasyon, mula sa pagsumite hanggang sa pag-release at alisin ang mga magkakaparehong rekisitos. Kung ano ang katanggap-tangap sa isang ahensya, dapat tinatanggap din sa iba.

Lagi ring ipinaalala ng ating Pangulo ang pagsupil sa korapsyon at pagpapabilis sa mga proseso ng pamahalaan. Palaging binibigyang diin ng punong eheku­tibo ang pagpapabuti ng ating kalagayan sa lokal na negosyo, sa pamamagitan ng pagtugon sa iba’t ibang pahirap sa pagpaparehistro ng negosyo at pagpoproseso nito, pag-streamline sa prose­so ng aplikasyon sa pamumuhunan at integrasyon ng mga serbisyo ng iba’t ibang tanggapan ng gobyerno – upang maging ‘people friendly’ ang mga serbisyo.

Isa sa mga tatak ng Administrasyong ito ay ang pagtutulungan ng mga ahensya o ang whole of government approach. Sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga tungkulin, alinsunod sa aming mga mandato at masigasig na pagtutulu­ngan ay maihahatid natin ang mabilis na serbisyo sa publiko.

Simple, madaling maintindihan, hayag sa publiko, madaling sundan at maaasahang mga pro­seso – ito ang dapat na­ting adhikain upang mas maayos nating mapagsilbihan ang taumbayan.